I$ki & Yazzer G – Nos Ta Live ft. Nok Blok, Problem$